ENKONTAKT

ECOJURA.PL / ENKONTAKT
ADRES FIRMY
EcoJura Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 4
42-202 Częstochowa
DANE DODATKOWE
NIP 573-27-34-193
REGON 240897837
Kapitał zakładowy 50 000 PLN, KRS 0000309220, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Konto bankowe:
ESBANK Bank Spółdzielczy O/ Nr 3 w Częstochowie
41 8980 0009 2011 0016 4799 0001 PLN
PREZES ZARZĄDU
ADMINISTRACJA
DZIAŁ OFERTOWY
DZIAŁ REALIZACJI