KONTAKT

ECOJURA.PL / KONTAKT

Jednym z głównych celów działalności firmy EcoJura jest długotrwała opieka techniczna, realizująca się poprzez serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników stworzyliśmy w naszej firmie profesjonalny Dział Serwisu.

Nasi serwisanci to wykwalifikowani pracownicy, posiadający wiedzę do wykonywania wszelkich działań z naszej szerokiej oferty serwisowej która obejmuje m. in.:

  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Przeglądy okresowe i konserwacje
  • Pierwsze uruchomienia wraz z procedurą odbiorczą i szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń
  • Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Wybierz temat, którego dotyczy zgłoszenie serwisowe:

W celu wyeliminowania dodatkowych kosztów użytkowania prosimy o sprawdzenie ustawień zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia lub kontakt z instalatorem, aby wykluczyć ewentualne niedomagania w pracy urządzeń, nie dające podstaw do wezwania serwisu technicznego.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji  przy pełnych parametrach użytkowych konieczna jest okresowa kontrola wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w jego skład.

Wykaz kontrolowanych elementów i czynności do wykonania przedstawiony jest w protokole przeglądów.

W przypadku wystąpienia jakiekolwiek usterki, należy wykonać dokumentację pisemną z jej opisem, dokumentację zdjęciową i powiadomić niezwłocznie serwis EcoJura.

W celu zgłoszenia reklamacji należy skorzystać z protokołu reklamacyjnego.

Naprawy gwarancyjne prowadzone będą przez EcoJura Sp. z o.o. lub upoważnioną firmę.

POMIARY ELEKTRYCZNE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

800 zł brutto

URUCHOMIENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

250 zł brutto

KONFIGURACJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

200 zł brutto – 1000 zł brutto (cena ustalana indywidualnie)

WYKONANIE MONITORINGU INSTALACJI

500 zł brutto

SZKOLENIE DLA KLIENTA

200 zł brutto

BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ dla instalacji o mocy do 10 kWp

800 zł brutto

BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ dla instalacji o mocy powyżej 10 kWp

Cena ustalana indywidualnie

BEZZASADNE WEZWANIE

300 zł brutto

PRACE NIEUJĘTE CENNIKIEM

150 zł brutto roboczogodzina + koszt materiału

KOSZT DOJAZDU – ilość kilometrów liczona w obie strony

1,50 zł brutto/km

DO KOSZTÓW DOJAZDU NALEŻY DOLICZYĆ KOSZT PRACOWNIKA

80 zł brutto/godzinę jazdy

 

Jeśli samemu wykonałeś instalację fotowoltaiczną (o mocy do 10 kW) możesz skorzystać z poniższego pakietu usług.

PAKIETY SERWISOWE:

 

MINI

STANDARD

MAXI

·       Sprawdzenie poprawności konfiguracji/montażu instalacji fotowoltaicznej

·       Uruchomienie i testy instalacji

·       Uruchomienie opcji monitoringu

·       Szkolenie dla klienta

·       Analiza działania instalacji

·       Analiza możliwości rozbudowy

·       Sprawdzenie poprawności konfiguracji/montażu instalacji fotowoltaicznej

·       Uruchomienie i testy instalacji

·       Uruchomienie opcji monitoringu

·       Szkolenie dla klienta

·       Analiza działania instalacji

·       Analiza możliwości rozbudowy

·       Pomoc przy formalnościach ze zgłoszeniem

·       Pomiary elektryczne

·       Przygotowanie projektu i uzgodnienie ppoż

 

·       Sprawdzenie poprawności konfiguracji/montażu instalacji fotowoltaicznej

·       Uruchomienie i testy instalacji

·       Uruchomienie opcji monitoringu

·       Szkolenie dla klienta

·       Analiza działania instalacji

·       Analiza możliwości rozbudowy

·       Pomoc przy formalnościach ze zgłoszeniem

·       Przygotowanie projektu i uzgodnienie ppoż

·       Pomiary elektryczne

·       Badanie kamerą termowizyjną

·       Wykrycie i usunięcie przyczyn niepoprawnego działania

1100 zł brutto

Bez projektu i uzgodnienia ppoż:

2200 zł netto + VAT

Bez projektu i uzgodnienia ppoż:

3250 zł netto + VAT

Usługa kompletna:
3250 zł netto + VAT

Usługa kompletna:
4300 zł netto + VAT

Do ceny powyższych pakietów należy doliczyć koszt dojazdu – ilość kilometrów liczona w obie strony.

PROMOCJA DO KOŃCA ROKU:

Dojazd do 30 km od siedziby firmy GRATIS.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dane użytkownika

Opis usterki

Dziękujemy za zapoznanie się z zamieszczonymi powyżej materiałami. W celu zgłoszenia usterki prosimy o użycie formularza kontaktowego powyżej lub wypełnienie formularza zgłoszenia usterki i odesłanie na adres e-mail: serwis@ecojura.pl .

Zwracamy się z prośbą o dokładne czytanie protokołów serwisowych przed złożeniem pod nim podpisu. W przypadku niezgodności protokołu ze stanem faktycznym prosimy zwrócenie o tym uwagi pracownikowi serwisu. Przypominamy również, że użytkownik ma prawo poprosić o wystawienie przez osobę serwisującą kopii protokołu.

Przypominamy, że nieuzasadnione wezwanie serwisu wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów serwisu, w tym kosztów związanych z dojazdem oraz kosztem ewentualnej usługi i materiału. Usterki powstałe z winy użytkownika nie będą podlegały odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy i będą wykonywane odpłatnie wg cennika.