O FIRMIE

ECOJURA.PL / O FIRMIE

EcoJura Sp. z o.o. powstała w 2008 r. i jest firmą produkcyjno-usługowo-handlową działającą w obszarze energii odnawialnych, termomodernizacji, wetylacji oraz gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnienem stacji uzdatniania wody.

Jako usługodawca specjalizujemy się w realizacji projektowania i robót dla obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i mieszkalnych w zakresie:

  • energii odnawianych tj. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła;
  • termomodernizacji;
  • stacji uzdatniania wody;
  • robót elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, BMS.

Jako firma handlowa  realizujemy kompleksowe dostawy w zakresie  kolektorów słonecznych i fotowoltaiki.

 

CELE I MISJA

Dbanie o harmonijny rozwój firmy uwzględniający oczekiwania odbiorców usług i produktów.
W szczególności realizujemy zadania z zakresu energii odnawialnych oraz produkcji uzdatnionej i oczyszczonej wody dla konsumenta jako czystej i zdrowej alternatywy dla tradycyjnych systemów obciążających przyrodę i zdrowie mieszkańców.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów usługowo - handlowych oraz pozyskiwanie wiedzy z zakresu energii odnawialnych, termomodernizacji, systemów oczyszczania wody i powietrza.