FINANSOWANIE

ECOJURA.PL / FINANSOWANIE

Klient indywidualny

            Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje termomodernizacje oraz zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii elektrycznej lub
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielnie)

Sporządzamy dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami p.poż. a także pomagamy klientom w napisaniu wniosków o dotacje. Jesteśmy na każdym etapie przygotowania, realizacji oraz zakończenia zadania fotowoltaicznego i termomodernizacyjnego

Inwestor publiczny/Przedsiębiorca

Aby pozyskać dotacje i pożyczki należy  przed złożeniem wniosków do odpowiednich instytucji wykonać szereg studiów i analiz o charakterze technicznym, ekologicznym i ekonomicznym. Ponieważ mamy odpowiednie doświadczenie w tym zakresie  oraz specjalistyczną kadrę, pomagamy inwestorom publicznym i przedsiębiorcom określić  potrzeby i przyjąć  odpowiednie  rozwiązanie techniczne. Końcowym etapem jest opracowaniem projektu technicznego, programami funkcjonalno-użytkowymi lub innego opracowania  potrzebnego  jako element wniosku o dofinansowanie a także ścisła współpraca z firmą sporządzającą wniosek dotacyjny lub pożyczkowy .

Zakres naszej pomocy dotyczy: fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz szeroko rozumianej termomodernizacji.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat niektórych z aktualnych programów.

 

DOTACJA “MÓJ PRĄD”

PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE”

ENERGIA PLUS

Dotacja Mój Prąd skierowana do inwestorów prywatnych. Wsparcie finansowe można otrzymać między innymi na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Przy wsparciu dotacji można też stworzyć magazyn energii, kupić i zamontować pompę ciepła (PC) lub kolektory słoneczne. Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji. Nabór wniosków do końca roku lub do ich wyczerpania.

Program kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych. Można otrzymać dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. Maksymalna kwota to 136 200 zł bezzwrotnej dotacji.

Program kierowany jest do Przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Uzyskane środki mogą być przeznaczone min. na termomodernizacja, fotowoltaikę, pompy ciepła, rekuperację czy kogenerację. Program realizowany jest w formie pożyczki w kwotach od 0,5 do 500 mln zł. Nabór wniosków do końca roku lub do ich wyczerpania.

Więcej na: 
mojprad.gov.pl

Więcej na: 
czystepowietrze.gov.pl  

Więcej na: 
nfosigw.gov.pl

AGROENERGIA

MOJE CIEPŁO

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Agroenergia to program dofinansowania kierowany do rolników. Jest do wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji. Jest podzielony na część 1: mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii oraz część 2 Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne: Można uzyskać do 20% kosztów kwalifikowanych i do 25.000 zł na część 1 i do 30 000 zł na część 2.

Program kierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Celem programu jest współfinansowanie inwestycji zakupu i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak w kwocie nie większej niż 21 000 zł.

Ulga kierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej). Wsparcie polega na odliczeniu kosztów termomodernizacji od podstawy podatkowej. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł. Jest dostępne od 2019 roku do odwołania.

Więcej na: 

https://www.gov.pl/web/nfosigw

/agroenergia-2021

Więcej na: 
https://mojecieplo.gov.pl/

Więcej na: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

CIEPŁE MIESZKANIE

PREMIA TERMOIZOLACYJNA

PROGRAM STOP SMOG

Program to wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Umowy podpisywane są z Gminą. Kierowany jest do właścicieli mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i wspólnot mieszkaniowych. W pierwszym przypadku występuje kryterium dochodowe i może wynieść do 41 000 zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych). W przypadku wspólnot kwota  dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych i wynosi maksymalnie 375 000 zł.

Premia przysługuje w szczególności: gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego (TBS), społecznym inicjatywom mieszkaniowym (SIM), wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domów jednorodzinnych. Jest to wsparcie udzielane na spłatę części kredytu. Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przy czym trzeba pamiętać, że co najmniej 50% finansowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego musi pochodzić z kredytu.

Program „Stop Smog” dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogoweO dotacje mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim. Dotacja ma służyć likwidacji lub wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób mniej zamożnych. Umożliwia m.in. montaż fotowoltaiki.

Więcej na: 

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

Więcej na: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wspieranie-termomodernizacji-remontow-i-oze

Więcej na: 

https://www.gov.pl/web/arimr/stop-smog-20---nowe-lepsze-zasady-od-31-marca2

Ninejsze opracowanie ma jdynie charakter informacyjny. Jego treść nie stanowi porady prawnej, poratkowej, finansowej czy innej.