DLA INWESTORA

ECOJURA.PL / DLA INWESTORA

EcoJura Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych i mniejszych inwestycji, które poparte jest licznymi referencjami. Zrealizowane przez nas projekty dotyczą głównie:

- instalacji fotowoltaicznych;

- instalacji kolektorów słonecznych;

- termoizolacji i modernizacji energetycznej;

- stacji uzdatniania wody.

Naszymi kontrahentami są jednostki samorządowe, w tym gminy, urzędy miasta, jednostki świadczące usługi dla ludności, tj. przewoźnicy publiczni, wodociągi i zakłady usług komunalnych, spółdzielnie, domy pomocy społecznej, szpitale, szkoły i przedszkola czy nawet parki krajobrazowe.

Możemy poszczycić się również udaną współpracą z inwestorami z sektora prywatnego takimi jak myjnie samochodowe, hotele, zajazdy czy nawet zakony.

Mamy niezwykle szerokie doświadczenie jako główny wykonawca robót, dzięki czemu możemy zapewnić całościową obsługę inwestycji od przygotowania dokumentacji projektowej, poprzez dostawy materiałów, szeroko rozumiane wykonawstwo w różnych branżach budownictwa i rozruchy.

 

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z krótkimi opisami zrealizowanych przez firmę EcoJura tylko w ostatnich latach  większych i mniejszych kontraktów, które pozwolą zaprezentować szeroką gamę naszych możliwości.

 

GMINA WADOWICE

- lata 2022 – 2024

Zadanie dotyczyło modernizacji infrastruktury wodociągowej w Gminie Wadowice w formie zaprojektuj i wybuduj poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wadowicach – budowa II stopnia filtracji.

Najważniejsze prace wykonane w ramach projektu to:

- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- wykonanie niezbędnych robót konstrukcyjno-budowlanych,;

- montaż zbiornika pompowni;

- dostawa i montaż 10 grawitacyjnych filtrów samopłucznych;

- dostawa i zasyp złoża filtracyjnego dla 10 filtrów samopłucznych;

- wykonanie orurowania technicznego wraz z armaturą;

- montaż aparatury pomiarowej;

- przebudowa instalacji technologicznej służącej przepływom;

- wykonanie odpowiednich instalacji wentylacyjnych, ogrzewania, wodnokanalizacyjnej oraz robót elektrycznych i AKPiA;

- zagospodarowanie terenu;

- rozruch technologiczny.

 

GMINA SULEJÓW

- lata 2022 – 2023

Zadanie dotyczyło budowy ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów.

Wydajność stacji wynosi 160m3/h z możliwością poboru do 200m3/h.

Najważniejsze prace wykonane w ramach projektu to:

- budowa ujęcia wody, w tym wykonanie min. obudowy ujęcia wody wraz z pompą, rurociągami tłocznymi i opomiarowaniem;

- budowa budynku technicznego wraz z częścią biurową;

- budowa osadnika wód popłucznych;

- budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej (pojemność czynna 170m3);

- budowa sieci uzbrojenia terenu;

- wykonanie kompletnej instalacji i urządzeń służących do uzdatniania wody, w tym min. układ filtracji I°, układ filtracji II°, Układ oczyszczania i zawracania wód popłucznych wraz z pompownią i lampą UV, układ sprężonego powietrza wraz ze zbiornikiem, pompownia wody czystej, układ dezynfekcji wody uzdatnionej;

- wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych;

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych;

- wykonanie systemu sterowania, automatyki i monitoringu;

- zagospodarowanie terenu.

 

GMINA TWORÓG

- lata 2021 – 2022

Zadanie poległo na zaprojektowaniu, dostarczeniu oraz wykonaniu instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych na budynkach mieszkańców Gminy.

W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:

- dokumentacja projektowa dla 191 instalacji fotowoltaicznych;

- wykonanie 191 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 836,97 kWp;

- poszczególne instalacje fotowoltaiczne wykonane w ramach projektu miały moc od 2,24 kWP do 7,84 kWp;

 - dokumentacja projektowa dla 24 instalacji kolektorów słonecznych;

- wykonanie 24 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 78,822 Wp;

- poszczególne instalacje solarne składały się z 2 i 3 szt. płyt kolektorów słonecznych.

 

GMNINA KRUPSKI MŁYN

- lata 2021 – 2022

Zadanie poległo na zaprojektowaniu, dostarczeniu oraz wykonaniu instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych na budynkach mieszkańców Gminy.

W ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:

- dokumentacja projektowa dla 109 instalacji fotowoltaicznych;

- wykonanie 109 szt. instalacji fotowoltaiczne o łącznej mocy 445,425 kWp,

- poszczególne instalacje fotowoltaiczne wykonane w ramach projektu miały moc od 2,28 kWp do 7,98 kWp;

- prace dotyczące instalacji fotowoltaicznych obejmowały system p.poż oraz monitoring produkcji energii;

- dokumentacja projektowa dla 6 instalacji kolektorów słonecznych;

- wykonanie 6 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 17,67 kW;

- poszczególne instalacje solarne składały się z 2 i 3 szt. płyt kolektorów słonecznych.

 

SZPITAL IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE

- lata 2020-2022

Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w dwóch budynkach Szpitala Specjalistycznego im. Jana Dietla w Krakowie. Zakres najważniejszych prac obejmował między innymi:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i w pozostałych branżach;

- wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami;

- instalację oświetlenia LED;

- wymianę starej centrali wentylacyjnej wraz z kanałami wentylacyjnymi;

- wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych i wewnętrznych, docieplenie stropu i stropodachu oraz ścian w gruncie;

- wymiana okien;

- wymiana pokrycia dachu;

- renowację i wymianę drzwi,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy 15,33 kWp oraz 19,125 kWp;

- wykonanie prac odtworzeniowych.

Prace były wykonywane w działającym obiekcie. Wewnątrz min. w pomieszczeniach kuchni i jadalni, laboratorium czy administracyjnych i medycznych.

 

GMINA LUBOCHNIA

- rok 2020

Zadanie dotyczyło dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Lubochnia. Najważniejsze informacje o projekcie:

- liczba instalacji: 37 szt.;

- łączna moc 189,315 kWp;

- posadowienie na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz na gruncie.

 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

- lata 2019 - 2020

Zadanie polegające na wykonaniu prac termoizolacyjnych i poprawie efektywności energetycznej i ekologicznej budynków. Zakres najważniejszych prac:

- wykonanie projektów;

- remont pomieszczeń i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż.;

- wykonanie instalacji zasilania maszynowni wentylacji i centrali;

- wykonanie instalacji energooszczędnego oświetlenia LED oraz oświetlenia awaryjnego;

- wykonanie instalacji BMS;

Roboty były realizowane na czynnym obiekcie i toczyły się zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w pozostałych typach pomieszczeń jak laboratoria, pomieszczenia administracyjne czy techniczne.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W KIETRZU

- lata 2018-2019

Zadanie obejmowało prace mające na celu poprawę energooszczędności budynku Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu. Najważniejsze prace wykonane w jego zakresie to:

- termoizolacja oraz renowacja ścian zewnętrznych budynku;

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z wymianą opraw LED;

- dostawę i montaż dźwigu towarowo-osobowego;

- wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy 80 kW;

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 27,2 kWp.

 

 

MNIEJSZE KONTRAKTY:

 

CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

- rok 2021

Zadanie dotyczyło wykonania instalacji fotowoltaicznej  o mocy 49,6 kW wraz z remontem poszycia dachu.

…………………………………….

GMINA MIEDŹNO

- rok 2020

Zadanie dotyczyło wykonania instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno. W jego zakres wchodziło wykonanie następujących instalacji:

 - instalacje o mocy 39,60 kWp oraz 23,94 kWp dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą;

- instalacja o mocy 27,72 kWp dla Urzędu Gminy w Miedźnie;

- instalacja o mocy 7,56 kWp dla kompleksu boisk w Miedźnie;

- instalacje o mocy 27,72kWp, 24,255 kWp oraz 14,175 kWp dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.

…………………………………….

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOCHYŃSKU

- rok 2020

Zadanie dotyczyło wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie dla Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

Moc instalacji wynosiła 49,92 kWp.

…………………………………….

WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W CZĘSTOCHOWIE

 - rok 2019

Zadanie polegało na dostawie i  montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,84 kWp.

…………………………………….

KLASZTOR KARMELITANEK BOSYCH W ŁODZI

- rok 2019

Zadanie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 99 kWp dla Zakonu wraz ze stosownymi projektami i pozwoleniami.

…………………………………….

MYJNIA SAMOCHODÓW FERGOPOL

- lata 2017 - 2018

Zadanie dotyczyło wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynku myjni samochodów osobowych i ciężarowych.

Moc instalacji wyniosła:

- instalacja fotowoltaiczna 26,775 kWp

- instalacja kolektorów słonecznych 93,06 kW

…………………………………….