DEFINANSOWANIE

ECOJURA.PL / DEFINANSOWANIE

Klient indywidualny

            Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje termomodernizacje oraz zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

  • energii elektrycznej lub
  • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielnie)

Sporządzamy dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami p.poż. a także pomagamy klientom w napisaniu wniosków o dotacje do 5 tyś zł na fotowoltaikę. Jesteśmy na każdym etapie przygotowania, realizacji oraz zakończenia zadania fotowoltaicznego i termomodernizacyjnego

Inwestor publiczny/Przedsiębiorca

Aby pozyskać dotacje i pożyczki należy  przed złożeniem wniosków do odpowiednich instytucji wykonać szereg studiów i analiz o charakterze technicznym, ekologicznym i ekonomicznym. Ponieważ mamy odpowiednie doświadczenie w tym zakresie  oraz specjalistyczną kadrę, pomagamy inwestorom publicznym i przedsiębiorcom określić  potrzeby i przyjąć  odpowiednie  rozwiązanie techniczne. Końcowym etapem jest opracowaniem projektu technicznego, programami funkcjonalno-użytkowymi lub innego opracowania  potrzebnego  jako element wniosku o dofinansowanie a także ścisła współpraca z firmą sporządzającą wniosek dotacyjny lub pożyczkowy .

Zakres naszej pomocy dotyczy: fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz szeroko rozumianej termomodernizacji.

Wiadomo już, że w 2021 roku nie wszystkie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych kontynuowane. Definitywnie zakończony został m.in. program “Słoneczne dachy” (ze względu na niewielkie zainteresowanie), a także program “Bocian” (zakończono nabory zgodnie z regulaminem).

Mimo tego, lista potwierdzonych programów dofinansowań do fotowoltaiki w 2021 roku jest nadal całkiem długa.

 

DOTACJA “MÓJ PRĄD”

PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE”

ENERGIA PLUS

Pewne jest, że w 2021 roku wróci też “Mój prąd”, choć wszystko wskazuje na to, że warunki dofinansowania zmienią się. Według zapowiedzi rządu, wsparcie ma objąć nie tylko fotowoltaikę, ale też np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, systemy zarządzania energią czy magazyny energii. Program ma ruszyć od 1 lipca 2021 roku.

W 2021 roku dostępny będzie też program “Czyste powietrze”, z którego można otrzymać dotację na prace termomodernizacyjne, w tym również na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wysokość dotacji zależy od dochodu beneficjenta oraz zakresu przeprowadzonych prac.

W 2021 roku będzie też dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w ramach “Energia Plus”. Wsparcie w formie pożyczki lub dotacji przeznaczono dla przedsiębiorców. Wnioski m.in. na zakup instalacji OZE można składać do 17.12.2021 roku lub wyczerpania środków. Minimalna wysokość dotacji do 0,5 mln zł.

Więcej na: 
mojprad.gov.pl

Więcej na: 
czystepowietrze.gov.pl  

Więcej na: 
nfosigw.gov.pl

AGROENERGIA

ENERGIA PLUS

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

W 2021 roku wrócić powinien też program dofinansowań do fotowoltaiki dla rolników znany jako Agroenergia. Wymogiem jest posiadanie gruntów rolnych o powierzchni 1 – 300 ha. Pomoc może przyjąć formę bezzwrotnej dotacji (w wysokości maksymalnie 25 tys. zł) lub pożyczki, na zakup m.in. instalacji fotowoltaicznej o mocy 10-50 kW.

W 2021 roku będzie też dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w ramach “Energia Plus”. Wsparcie w formie pożyczki lub dotacji przeznaczono dla przedsiębiorców. Wnioski m.in. na zakup instalacji OZE można składać do 17.12.2021 roku lub wyczerpania środków. Minimalna wysokość dotacji do 0,5 mln zł. Łączny budżet programu wynosi ponad 1,3 mld złotych, z czego ponad 1,2 mld przeznaczono na pożyczki, a blisko 50 mln na dotacje.

Dobra wiadomość jest taka, że od 2019 roku można korzystać z ulgi podatkowej, umożliwiającej odpisanie od podstawy opodatkowania kosztów inwestycji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Podatnik, maksymalnie można odpisać do 53.000 zł. Ulgę można łączyć z “Czystym powietrzem” i “Moim prądem”.

Więcej na: 
nfosigw.gov.pl

Więcej na: 
nfosigw.gov.pl

Więcej na: 
www.czystepowietrze.gov.pl

GWARANCJA BIZNESMAX

ULGA INWESTYCYJNA DLA ROLNIKÓW

PROGRAM STOP SMOG

Formą wsparcia rozwoju fotowoltaiki może być też program gwarancji bankowych, skierowanych do firm, znany jako Biznesmax. Rozwiązanie to polega na bezpłatnym zabezpieczeniu kredytu na inwestycje w innowacje ekologiczne. W razie problemów, gwarant (BGK) spłaci zobowiązanie za kredytobiorcę. Gwarancja jest udzielana do 80% kwoty kredytu i nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln euro. Wsparcie oferowane jest na okres 20 lat.

Aktualna jest również ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników, którzy inwestując w instalację fotowoltaiczną, mogą odliczyć od podatku 25% udokumentowanych, poniesionych kosztów. Odpisów można dokonywać przez 15 kolejnych lat, jednak ta ulga nie łączy się z żadnymi innymi dotacjami i ulgami.

Stop Smog to projekt gminnych programów ograniczania emisji, który skierowany jest do osób ubogich energetycznie, mieszkających w najbardziej zanieczyszczonych regionach kraju. Stop Smog umożliwia m.in. montaż fotowoltaiki.

Więcej na: 
bgk.pl

Więcej na: 

Więcej na: 
czystepowietrze.gov.pl